De Opleiding

De praktijkles, wat moet je kunnen als je je Rijbewijs B wilt halen?

  • Voertuigbeheersing
  • Bijzondere verrichtingen
  • Deelname in het verkeer, hoe doen we dit veilig en verantwoord.
  • Zelfstandig rijden, hoe doen we dit vlot en veilig.


We pakken deze onderwerpen op en nemen, met het oog op de toekomst, verder nog mee:

  • Voertuigkennis
  • Milieubewust rijden
  • ADAS Systeem


In grote lijnen zijn dit de stappen die we samen gaan maken, dit alles onder deskundige
begeleiding. Alle stappen worden samen uitgebouwd, op jouw tempo, in op jouw afgestemde
blokken. Hierbij maken we gebruik van een digitale leskaart, zo kun je precies zien waar in het
traject je zit en wat je vorderingen zijn en waar je nog even extra aan moet werken voor je op
examen kan gaan. Je krijgt van mij, bij inschrijving, een praktijkboek waarin alles staat wat we in je
rij opleiding gaan behandelen, zo kun je zelf de lessen thuis ook voorbereiden.
Zo werken we samen naar je Rijbewijs toe.
Waar gaan we rijden? On Your Way rijd in omgeving; Gemeente Smallingerland, Opsterland en
Heerenveen en het CBR examen wordt afgenomen in Heerenveen.